Visie

Coaching: meezoeken door te vragen

 • Meezoeken begint met luisteren zonder te oordelen.
 • Luisteren naar de ander doe je het beste als je eerst hebt leren luisteren naar jezelf.
 • De kracht van het meezoeken zit in het uitgaan van de positieve punten en de eigen kracht in de ander.
 • Het stellen van de juiste vragen vraagt inlevingsvermogen en de mogelijkheid om van daaruit te communiceren.
 • Het vragen stellen leidt uiteindelijk ‘vanzelf’ tot het beantwoorden ervan. Doordat die antwoorden van jezelf zijn en door jezelf geformuleerd zijn, zet je hierdoor nieuwe stappen en krijg je nieuw vertrouwen.
 • Succesvolle antwoorden hebben vaak iets in zich van ‘meer balans’.

Leiderschap: het aanboren en inzetten van kracht

De kracht van…

 • ontwikkeling: persoonlijke ontwikkeling en verbetering van processen geven energie en vooruitgang.
 • de droom: het beeld van ‘waar wil ik naar toe’ zorgt voor de horizon en de samenhang.
 • kleine puzzelstukjes: een visie gaat pas leven als je er in je taakuitvoering concreet iets van zichtbaar maakt.
 • eigen verantwoordelijkheid: eigen ruimte en verantwoordelijkheid leidt tot de beste en meeste resultaten, en tot wederzijds vertrouwen.
 • werkplezier: als werk leuk en uitdagend is en de klik met collega’s er is, voelt werken niet als werken.
 • keuzes: durven kiezen voor een koers en durven accepteren van de zaken waarop de keus niet valt.
 • het dienen: door dienstbaar te zijn zichtbaar maken dat alle belangen gediend worden, waardoor de invloed toeneemt en anderen verder komen.
 • de zwakte: het laten zien en onderkennen van de kwetsbaarheid en het erkennen van fouten houdt de samenwerking sterk en realistisch.
 • ontspanning: een positieve basishouding, met relativering en humor, houdt het werk werkbaar en het leven leefbaar.